Dlaczego warto rozpocząć naukę języka obcego
w okresie wczesnoszkolnym?
Dzieci posiadają nieograniczony czas wolny, plastyczność organów wymowy, są spontaniczne, odczuwają potrzebę komunikowania się z otoczeniem, posiadają zdolność przystosowywania się do nowych sytuacji, są otwarte, ciekawe świata, a w rozwoju towarzyszy im radość eksperymentowania, ufność i duża aktywność. Ponadto, do przyswajania języka wykorzystują jedną część przedniej partii mózgu jako pamięci tzw. Przestrzeni Broka, co pozwala na szybsze uczenie się.
Im wcześniej następuje kontakt dzieci z językiem obcym tym wyższy jest stopień jego opanowania w dalszym procesie kształcenia. Wiele zależy jednak od indywidualnych cech dziecka, jego zdolności, wpływu rodziny, inteligencji jak i samego procesu nauczania, czyli programu, metod, technik, jakie oddziałują na dziecko podczas zajęć.
Nauczanie dzieci jest skuteczne wtedy, gdy uwzględnimy ich cechy rozwojowe oraz wiek. Istnieje, bowiem ogromna przepaść w postrzeganiu świata przez malucha z przedszkola a siedmiolatka.
Kursy dla maluchów (3-6 lat)
Podczas kursu wykorzystujemy podręcznik, który znakomicie stymuluje umysłowy i psychologiczny rozwój dziecka, wprowadzając go w świat fantazji i bajek, gdzie nauczyciel wraz z różnymi bohaterami wprowadza dziecko w świat języka obcego. Kurs dla maluchów charakteryzuje się dużą ilością zabaw, gier, elementów ruchowych.
Oprócz podręcznika podczas zajęć wykorzystujemy pomoce naukowe takie jak: flashcards, plakaty, muzykę, video, naklejki, gry i zabawy, kolorowanki, rymowanki i piosenki. Stosowane przez nas metody w pracy z najmłodszymi to: metoda naturalna „the Natural Approach” oraz metoda reagowania całym ciałem „Total Physical Response”.
Kursy dla dzieci młodszych (7- 9 lat)
Kursy dedykowane tej grupie wiekowej, podobnie jak kursy dla maluchów odznaczają się połączeniem nauki z zabawą. Dzięki różnorodności ćwiczeń i zabaw dzieci uczą się chętniej. Nauka języka obcego rozpoczyna się od stopniowego rozwijania rozumienia ze słuchu i reagowania na język gestem lub słowem. Następnie wprowadzana jest sprawność mówienia przez powtarzanie pojedynczych zdań i zwrotów. Elementy czytania, a później pisania wprowadzane są na poziomie wyrazu i zdania.
Kursy dla dzieci młodszych (10-12 lat)
Kursy dla tej grupy dzieci mają charakter bardziej poważnej nauki. Na tym etapie rozpoczyna się opanowywanie języka według metody tradycyjnej przy dużej różnorodności ćwiczeń. Wprowadzana zostaje gramatyka w formie opisowej. Oprócz pracy z podręcznikiem proponujemy dzieciom także różne gry, quizy i zabawy, tak, aby zajęcia były ciekawe i inspirowały ich do dalszej nauki.
We wszystkich grupach wiekowych na zajęciach z języka angielskiego pracujemy z tablicą interaktywną. Tablica interaktywna pozwala w procesie nauczania wykorzystać więcej zmysłów niż jakakolwiek inna (wzrok, słuch, dotyk). Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach i mają wpływ na ich przebieg. Zajęcia są atrakcyjne. Praca z tablicą interaktywną zwiększa motywację uczniów oraz ich zaangażowanie, co przekłada się na większe przyswajanie wiedzy. Nauka z użyciem tablicy interaktywnej dostarcza dzieciom dużo radości i zabawy.

Rozpoczęcie nauki języka obcego w dzieciństwie daje szanse na wychowanie człowieka otwartego względem innych ludzi i kultur. Dziecko ucząc się języka obcego opanowuje nowy sposób komunikowania się ze światem. W późniejszym czasie otrzymuje możliwość korzystania z medium, porozumiewania się przez Internet, korzystania z nowoczesnych technologii. Języki otwierają umysł na świat, dają wiele możliwości podróżowania, poznawania ciekawych miejsc i ludzi jak również zwiększają szansę na rynku pracy w latach późniejszych. Dzięki znajomości języków obcych młody człowiek lepiej rozumie i szanuje odrębność innych kultur.

tel. 606-916-980
Designed by MK Group - Modified by Y33 - Marceli Zaic
Linguafranca kursy jezykowe Katowice