"Nie wierzę w książki, taśmy i cały ten kram (...) Wierzę tylko w rozmowę. W rozmowę i jeszcze raz w rozmowę. Żeby nauczyć się języka trzeba mówić, powtarzać, powtarzać i powtarzać jak wtedy, kiedy było się małym dzieckiem. "
John Grisham "The Broker"
PROPONUJEMY:
Kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, szwedzkiego, rosyjskiego i hiszpańskiego na różnych poziomach zaawansowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
ZAPEWNIAMY:
 • zajęcia w małych grupach
 • zajęcia indywidualne
 • konwersacje
 • systematyczne testowanie nabytych umiejętności
 • wysoki poziom kursów i solidność w ich prowadzeniu
 • wykwalifikowanych lektorów
 • bezpłatne testy wstępne
NASZ ROK SZKOLNY:
Nasz rok szkolny trwa od października do połowy czerwca. Dzieli się on na dwa semestry: zimowy i letni. Przed zakończeniem każdego z semestrów słuchacz zdaje egzaminy: pisemny oraz ustny. Po zdaniu egzaminu każdy kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

Dni wolne od nauki w większości pokrywają się z rozkładem roku szkolnego w szkołach państwowych
(przerwy świąteczne i ferie).

Nauka odbywa się w systemie dwóch spotkań tygodniowo
 • poniedziałki i środy
 • wtorki i czwartki
KURSY WAKACYJNE:
Oferujemy intensywne kursy językowe podczas wakacji w Siedzibie firmy lub na wskazanym przez klienta miejscu.
METODA NAUCZANIA:
W naszej szkole stosujemy indywidualne podejście do każdego ucznia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy uczący się języków obcych posiada inne predyspozycje do nauki, różne style uczenia się, oraz odmienne wymagania i potrzeby.
W przypadku dzieci i młodzieży rozwijamy zarówno sprawność komunikacyjną, jak i poprawność językową (gramatyka).
W przypadku osób dorosłych, szczególny akcent kładziemy na kształcenie umiejętności skutecznej i płynnej komunikacji.
W procesie dydaktycznym wykorzystujemy tradycyjną metodę komunikatywną, zwaną także metodą naturalną, którą cechuje:
 • maksymalne użycie języka obcego w czasie lekcji
 • aktywne uczestnictwo słuchaczy
 • nacisk na ćwiczenie rozumienia i mówienia, dzięki czemu już od pierwszych zajęć eliminuje się tzw. "barierę językową"
 • a kolejne zdolności językowe takie jak: czytanie i pisanie przychodzą zaraz po mówieniu
Metoda komunikatywna zwana również metodą bezpośrednią, oznacza, że nie zawsze stosujemy tłumaczenia. Zajęcia prowadzone są głównie w języku docelowym, nawet na poziomie podstawowym, co pozwala uczniom myśleć w języku, którego się uczą, eliminując w ten sposób tworzenie tzw. "kalek językowych".

Taki sposób prowadzenia zajęć wymusza wśród uczniów sposób myślenia i postrzegania znaczeń i kategorii językowych takich jak: słownictwo i gramatyka przez pryzmat nowego języka. Zapewnia to możliwość spontanicznego reagowania w nowym języku już od pierwszych lekcji.

Metoda komunikatywna wykorzystuje procesy poznawcze człowieka, jakie towarzyszyły nam podczas uczenia się języka ojczystego w dzieciństwie. Oznacza to również, że nie uczymy tylko teorii gramatyki, ale jej poprawnego zastosowania poprzez przykłady, analogię, dialogi i scenki.

Dzięki nowoczesnym narzędziom edukacyjnym takim jak: tablica interaktywna oraz e-booki zajęcia językowe są ciekawe, a co za tym idzie wzrasta zaangażowanie uczniów i ich motywacja do nauki, co oczywiście przekłada się na szybsze i efektywne przyswajanie wiedzy. W/w narzędzia sprawiają, że nauka języka to prawdziwa przyjemność i świetna zabawa.

Ponadto, dużą zaletą w procesie uczenia jest to, iż uczymy w małych grupach. Dzięki temu znacznie wzrasta skuteczność nauczania. Każdy uczeń jest zauważony i ma szansę na częste zabieranie głosu. Małe grupy sprzyjają nawiązywaniu bliższych i lepszych relacji pomiędzy uczącymi się, a lektorem dzięki czemu łatwiej określić indywidualne potrzeby każdej z osób.
Na zajęciach wykorzystujemy różne metody pracy:
 • oglądanie filmów obcojęzycznych
 • tłumaczenie różnych tekstów (artykuły prasowe, piosenki)
 • konwersacje indywidualne z uczniem w parach i grupie
 • różnorodne ćwiczenia
W procesie nauczania staramy się łączyć rozwój umiejętności językowych wśród naszych słuchaczy z rozwojem ich umiejętności twórczych.

Podręczniki, materiały dydaktyczne takie jak:
książki, ćwiczenia, płyty CD, DVD są znanych wydawnictw takich jak: Pearson Education/Longman, MacMillan, Oxford, Cambridge oraz Express Publishing. Zostały one starannie wyselekcjonowane tak, aby mogły spełniać wymogi programowe i metodyczne.

Wszystkie pomoce naukowe są przystosowane do metody komunikatywnej, co zapewnia całkowitą spójność stosowanej metody, podręczników jak i materiałów do samodzielnej pracy.
POZIOMY NAUCZANIA:
Język angielski
Nazwa grupy
Poziom znajomości języka
w skali europejskiej
Maluchy (przedszkole i zerówka)
STARTERS
1. Starter I
2. Starter II
3. Starter III
Dzieci młodsze (szkoła podstawowa)
JUNIORS
1. Elementary I
2. Elementary II
3. Elementary III
JUNIORS PLUS
1. Elementary IV
2. Pre-intermediate I
3. Pre-intermediate II
Poziom A1
Poziom A2
Młodzież młodsza (gimnazjum)
TEENS
1. Pre-intermediate III
2. Pre-intermediate IV
3. Intermediate I
4. Intermediate II
5. Upper-intermediate I
6. Upper-intermediate II
7. Pre-FCE I lub II
8. FCE
Poziom B1
Poziom B2
Młodzież starsza (od 16 lat)
Dorośli
1. STARTER
2. ELEMENTARY
3. PRE-INTERMEDIATE
4. INTERMEDIATE
5. INTERMEDIATE - MATURA EXAM /poziom podstawowy/
6. UPPER-INTERMEDIATE
7. PRE-FCE
8. FCE – MATURA EXAM /poziom rozszerzony/
9. FCE
10. PRE CAE (ADVANCED)
11. CAE (ADVANCED)
Poziom 0    do A1
Poziom A1 do A2
Poziom A2 do B1
Poziom B1 do B2
Poziom B1
Poziom B2
Poziom B2
Poziom B2
Poziom B2
Poziom B2 do C1
Poziom C1
Wyjaśnienie na temat poziomów znajomości języka w skali europejskiej znajduje się na stronie www.britishcouncil.pl.
Język niemiecki
Nazwa grupy
Poziom znajomości języka
w skali europejskiej
Maluchy (przedszkole i zerówka)
1. Grundstufe I
2. Grundstufe II
Dzieci młodsze (szkoła podstawowa)
1. Grundstufe I
2. Grundstufe II
3. Mittelstufe I
4. Mittelstufe II
5. Mittelstufe III
Poziom A1
Poziom A2
Młodzież młodsza (gimnazjum)
1. Leichtfortgeschrittene I
2. Leichtfortgeschrittene II
3. Zertifikat Deutsch
Poziom B1
Poziom B2
Młodzież starsza (od 16 lat)
Dorośli
1. START DEUTSCH (Grundstufe)
2. GRUNDBAUSTEIN DEUTSCH
3. ZERTIFIKAT DEUTSCH (Mittelstufe) /matura poziom podstawowy/
4. ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF
5. ZENTRALE MITTELSTUFEPRÜFUNG (GOETHE-ZERTIFIKAT)
   /matura poziom rozszerzony/
6. ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG /
   KLEINES
   DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (Oberstufe)
7. GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM ( poziom native speaker )
Poziom A1
Poziom A2
Poziom B1
Poziom B2
Poziom C1
Poziom B2


Poziom C2
Wyjaśnienie na temat poziomów znajomości języka w skali europejskiej znajduje się na stronie www.britishcouncil.pl.
tel. 606-916-980
Designed by MK Group - Modified by Y33 - Marceli Zaic
Linguafranca kursy jezykowe Katowice