Oferujemy kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, szwedzkiego i hiszpańskiego: ogólnego oraz specjalistycznego dla osób indywidualnych, firm i instytucji, na różnych poziomach zaawansowania.

Miejsca i czas kursu:

Zajęcia organizowane są w siedzibie Państwa firmy. Godziny zajęć dostosowujemy do Państwa potrzeb. Kurs może być prowadzony w dowolnym wymiarze czasowym.
Kurs szyty na miarę:
Program kursu dostosowywany jest ściśle do oczekiwań Pracodawcy i potrzeb uczestników. Tworzymy go specjalnie dla Państwa firmy w zależności od zapotrzebowania.
Oferujemy:
Kursy indywidualne - przeznaczone dla kadry zarządzającej oraz menadżerów wyższego szczebla. Rodzaj i zakres zajęć ustalany jest indywidualnie.

Kursy grupowe - przeznaczone dla pracowników firm
Rodzaje kursów indywidualnych i grupowych:
Kursy języka ogólnego - poziom nauki języka dostosowany jest do poziomu umiejętności językowych poszczególnych pracowników. Program kursów ogólnych koncentruje się na rozwijaniu ogólnych umiejętności językowych (mówienia, pisania, czytania oraz rozumienia ze słuchu), a także na promowaniu słownictwa, gramatyki czy wymowy.

Kursy języka specjalistycznego - program kursów specjalistycznych koncentruje się na rozwijaniu ogólnych umiejętności językowych jak również wprowadza nowe specjalistyczne słownictwo z zakresu danej tematyki. Tematyka kursu ustalana jest z Państwem pod kątem specyfiki branży i charakteru działalności przedsiębiorstwa.
Przykładowe bloki tematyczne języka "Business English"
 • marketing i reklama
 • zarządzanie
 • handel i dystrybucja
 • handel zagraniczny
 • korespondencja handlowa oraz sztuka telefonowania
 • akładanie przedsiębiorstwa
 • negocjacje
 • IT office
 • autoprezentacja
 • obsługa klienta
 • sprzedaż
 • finanse i bankowość
 • human resources
 • PR
 • transport
 • księgowość
Rekrutacja na kurs:
Przed rozpoczęciem kursu lektor przeprowadza z każdym uczestnikiem test kwalifikacyjny zarówno ustny jak i pisemny oraz bada indywidualne oczekiwania i potrzeby kursantów. Na podstawie wyniku testu i przeprowadzonej rozmowy następuje podział osób na grupy, a także opracowanie szczegółowego programu nauczania i dobór materiałów dydaktycznych.
Przebieg kursu:
Realizacja materiału, nadzór metodyczny, testy sprawdzające wiedzę, ankiety zadowolenia, raporty z postępów w nauce, frekwencji.
Cena kursu:
Ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju kursu oraz liczby godzin.
Konwersacje:
Dla tych z Państwa, którzy chcieliby odświeżyć lub pogłębić umiejętność komunikowania się w sytuacjach życia codziennego lub przełamać barierę w porozumiewaniu się czy też porozmawiać na konkretne tematy proponujemy konwersacje.
Konwersacje przeznaczone są dla słuchaczy posiadających podstawowe umiejętności językowe, pozwalające na swobodną rozmowę na zadany temat. Organizujemy konwersacje zarówno indywidualne z lektorem (one-to-one), jak również konwersacje grupowe. Tematyka oraz forma konwersacji ustalana jest indywidualnie z uczestnikami kursu.
tel. 606-916-980
Designed by MK Group - Modified by Y33 - Marceli Zaic
Linguafranca kursy jezykowe Katowice